Convocatòria d'una borsa de treball d'arquitecte tècnic (0130/2017)

Decret 0130/2017, de data 26 de gener de 2017

Concurs-oposició per formar part d'una borsa de treball d'arquitecte tècnic de l'Ajuntament de Son Servera , per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara urgències derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències o vacances.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds: fins el 16 de febrer, inclòs. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Rectificació bases de convocatòria. Nou termini de presentació de sol·licituds fins 24 de febrer.
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos i nomenament de tribunal.
  • Calendari de proves.
  • Edicte qualificacions.
  • Ampliació resolución de convocatòria.
  • Constitució borsa.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies