Convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant de subinspector de policia local (574/2017)

Decret 574/2017, de data 04 d'abril de 2017

Convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant de subinspector de la Policia Local de Son Servera, per comissió de serveis restringida i pel sistema de lliure designació, per un termini d'un any de vigència, prorrogable a un any més.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Calendari prova de català.
  • Nomenament.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies