Convocatòria d'una borsa de treball de Tècnic superior en serveis de restauració (0900/2020)

Decret 0900/2020, de data 21 d'agost de 2020

Convocatòria d'un concurs per a formar una borsa de treball d'una vacant de Tècnic superior en serveis de restauració (FP2) per a cobrir amb caràcter laboral i temporal per obra i servei, per un màxim de 23 hores de treball efectiu, per al curs 2020-21 del Programa PQI.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Model de sol·licitud de presentació de sol·licituds.
  • Llistat definitiu de persones admeses i excloses.
  • Acta de qualificació definitiva.
  • Constitució de la borsa.
  • Publicació de contractació.