Revisió Normes Subsidiàries del planejament del municipi de Son Servera


Aprovació definitiva amb data 28 de març de 2014 de la Revisió de les Normes Subsidiàries del planejament del municipi de Son Servera.