21. Ordenança reguladora de la cessió del deu per cent de l'aprofitament típic

Exposició de motius

A fi d'igualar, en certa forma, el règim de càrregues que són pròpies de les activitats exercides en altres classes de sòl, la Llei 6/1997 de sòl rústic de les Illes Balears determina que les activitats diferents de les consubstancials al sòl rústic comporten l'atribució d'un aprofitament atípic, part del qual pertany a l'Administració municipal, i ha de ser adquirit pels interessats a fi de fer participar a la comunitat de les plusvàlues que la seva atribució genera.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies