Volum 2: Sòl urbà

Aprovació definitiva: 28 de juliol de 2010
Catàleg de protecció d'edificis i béns en sòl urbà. Esmena de deficiències observades pel CIM.