Volum 2: Sòl urbà

Aprovació definitiva: 28 de juliol de 2010
Catàleg de protecció d'edificis i béns en sòl urbà. Esmena de deficiències observades pel CIM.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies